Schoolcoaches

Schoolcoaches

Op alle middelbare scholen in de gemeente Haarlemmermeer werken schoolcoaches. Deze hulpverleners kunnen u, uw kind en de school helpen bij het vinden van oplossingen. Misschien hebt u vragen over het gedrag, de ontwikkeling of opvoeding van uw kind. Hier kan een schoolcoach over meedenken. Via de school van uw kind kunt u een afspraak maken met de schoolcoach.

Extra hulp

De schoolcoach kan advies geven en meedenken over welke hulp nodig is. Soms bieden de coaches trainingen op school (bijvoorbeeld over omgaan met faalangst). Als uw kind meer intensieve hulp nodig heeft, kan de schoolcoach extra hulp inschakelen.