Ondersteuning stap voor stap

Ondersteuning stap voor stap

Mogelijk heeft uw kind in het primair onderwijs (basisonderwijs) extra ondersteuning gekregen. Soms wordt pas op de middelbare school duidelijk dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Merkt u als ouder dat uw kind op school (meer) ondersteuning nodig heeft? U kunt dan de volgende stappen nemen. 

  • 1. Neem contact op met de mentor van uw kind, of de zorgcoördinator van de school. Bespreek uw zorgen en ideeën.
  • 2. Samen met u en uw kind maakt de school een plan. Dit heet een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Hierin staat wat uw kind nodig heeft aan ondersteuning. Er wordt ook gekeken wat de school (en eventueel andere partijen) daarin kunnen bieden.
  • 3. Het plan wordt uitgevoerd. Regelmatig bespreekt u met alle betrokkenen hoe het gaat met uw kind. Waar nodig wordt het plan bijgesteld.
  • 4. Samen met de school, uw kind en eventueel andere betrokkenen trekt u een conclusie:
    - Voor uw kind is de ondersteuning voldoende. De ondersteuning wordt afgerond, of blijft gewoon doorlopen als dit nodig is.
    - Voor uw kind is de ondersteuning onvoldoende. Dan kan de school het Regioloket van SWVAM inschakelen. Zo kan onderzocht worden welke mogelijkheden er buiten de school zijn.