Hoogbegaafd2


Samenwerking tussen SWVAM en Amstelronde PO


Op basis van een gezamenlijk opgesteld activiteitenplan organiseren de samenwerkingsverbanden een netwerk voor betrokken professionals uit de scholen met:

  • vier keer per jaar een bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen en ervaringen op te doen,
  • bijeenkomsten gericht op de overgangen bij jonge kinderen, PO-VO of overgangen bij adolescenten,
  • nieuwsbrieven met aankondigingen van congressen en nieuwe literatuur over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen,
  • financiële ondersteuning aan scholen om teambreed de begeleiding van hoogbegaafde kinderen te versterken

Met geïnteresseerden wordt tevens een netwerk van en voor ouders/verzorgers opgezet.