Hoogbegaafd1


Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid uit zich in grote creativiteit, een hoge intelligentie en motivatie om te ontwikkelen.
Creativiteit kan worden omschreven als kunnen denken buiten kaders. Een hoge intelligentie als ‘snelle denkers’ en motivatie als intrinsieke gedrevenheid en taakgerichtheid.
Als hoogbegaafde kinderen zich begrepen voelen door hun omgeving is er een redelijke kans dat deze kinderen kunnen excelleren op één of meer gebieden. Als samenwerkingsverbanden werken we daarom aan het vergroten van kennis van en begrip voor hoogbegaafde kinderen. Erkenning van hoogbegaafdheid leidt tot passende begeleiding.

SWVAM organiseert met de andere samenwerkingsverbanden scholing over hoogbegaafdheid en een netwerk waarin professionals elkaar ontmoeten. Zo heeft in juni 2019 Tessa Kieboom in Amstelveen een lezing gegeven. Haar zienswijze spreekt vele professionals aan. Tessa Kieboom spreekt over het denkluik en zijnsluik van hoogbegaafde kinderen. De creativiteit, intelligentie en motivatie wordt ook wel het denkluik van hoogbegaafden genoemd (Kieboom, 2015). Het zijnsluik gaat over een andere manier van voelen bij hoogbegaafde kinderen. De vier bijzondere kenmerken van het zijnsluik zijn:

  • een sterk rechtvaardigheidsgevoel
  • gevoeligheid
  • een kritische instelling
  • de lat (te) hoog leggen


Het begeleiden van het zijnsluik van begaafde kinderen vraagt om een pedagogisch sensitieve aanpak Bakx & Rohaan, 2016 waarbij verschillend gedrag van kinderen wordt begrepen vanuit de hoogbegaafdheid van het kind.