Hoogbegaafd

Hoogbegaafd

Passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat past, ook hoogbegaafde leerlingen De vwo-scholen in de regio hebben een breed aanbod. De komende tijd willen we de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen verder versterken. De scholen maken hierin hun eigen keuzes, zij bepalen welke ondersteuning het beste past bij de hoogbegaafde leerling. Indien nodig kan het Regioloket van het SWVAM scholen adviseren en ondersteunen bij het zoeken naar een passend ondersteuningsaanbod.
Daarnaast vindt afstemming plaats met de PO-samenwerkingsverbanden Amstelronde en Haarlemmermeer. Met elkaar stimuleren wij de scholen om samen te werken op het gebied van:

  • Gezamenlijke professionalisering; van elkaar leren om tot een breder aanbod voor de hoogbegaafde leerlingen in de school te komen.
  • Overstappen; in gesprek gaan over individuele kinderen bij belangrijke overgangen, zoals van de basisschool naar de middelbare school, maar ook van voortgezet onderwijs naar HBO of Universiteit.
  • Zorg; de jeugdhulpverlening betrekken (in overleg met leerling ouders/verzorgers) bij hoogbegaafde kinderen die zorg behoeven naast aanpassing van het onderwijs. Samen met Amstelronde organiseert SWVAM een netwerk voor zorgcoördinatoren en specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. Klik hier voor meer informatie.

Op deze pagina vind u meer informatie over het aanbod op het gebied van hoogbegaafdheid.
Heeft u n.a.v. bovenstaande nog vragen of ideeën dan kunt u contact opnemen met de projectcoördinator hoogbegaafdheid PO & VO: Cathelijne Dieleman via netwerkhb@amstelronde.nl