Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

De meeste leerlingen zijn goed geholpen met de basisondersteuning op hun school. Mogelijk heeft uw kind ondersteuning nodig die de middelbare school niet zelf kan bieden. Alle scholen binnen SWVAM krijgen een budget om extra ondersteuning te kunnen bieden. Bijvoorbeeld extra hulp in de klas, of het inschakelen van deskundigen. Er zijn verschillende soorten extra ondersteuning mogelijk. Lees hier hoe
uw kind extra ondersteuning kan krijgen. 

OntwikkelingsPerspectiefPlan

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan maakt de school een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Een OPP vat samen wat uw kind kan en nodig heeft. Dit geeft u als ouder duidelijkheid. Het plan zorgt ervoor dat docenten en andere professionals uw kind goed kunnen helpen. Als ouders wordt u altijd betrokken bij het maken van een OPP. Op een deel van het OPP (het handelingsdeel) is de instemming nodig van ouders. Daarna kan het OPP uitgevoerd worden. Alle scholen binnen SWVAM werken met het digitale systeem TopDossier. Sinds 1 augustus 2019 worden nieuwe dossiers alleen nog digitaal aangemaakt in TOP-dossier.

Een andere school

Soms kan het beter zijn voor uw kind om over te stappen naar een andere school. Lees verder op deze pagina: Ondersteuning buiten de eigen school.