Visio

Visio

Cluster 1

Cluster 1 verzorgt landelijk het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking.
Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs blijft het onderwijs in Cluster 1 (voor blinde en slechtziende leerlingen) landelijk georganiseerd. Het onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking wordt zowel in het reguliere onderwijs ondersteund als op speciale scholen. Koninklijke Visio en Bartiméus zijn de organisaties die specialistische onderwijskundige begeleiding bieden voor leerlingen met een visuele beperking. Zowel in het regulier onderwijs als in de (V)SO-scholen. Voor toelating tot het speciaal onderwijs cluster 1 en de toekenning van een ondersteuningsbudget gelden daarom andere procedures. Deze verlopen niet via het Samenwerkingsverband.
Voor de procedure voor aanmelding en toelating bij Koninklijke Visio klik hier

Landelijke regeling aanvullende bekostiging Cluster 1

Als u vragen hebt over het onderwijs aan een leerling met een visuele beperking, dan kunt u terecht bij onze contactpersoon uit Cluster 1 voor ons samenwerkingsverband.
 

 Organisatie
 
 Telefoonnummers
 
 E-mailadres / link naar   website
 

 Contactpersoon Koninklijke Visio Cluster 1   onderwijs
 Ingrid van Zoest
 Ambulant onderwijskundig begeleider Visio Onderwijs Amsterdam (Cluster 1)
 Expertisecentrum voor slechtziende  en blinde   mensen
 Burgemeester Eliasstraat 76
 1063 EX Amsterdam


 


 M 06 54963871
 Secretariaat van   AOB   Midden:
 088 585 17 30
 Secretariaat van de   Visio school:
 088 585 60 00

 
 ingridvanzoest@visio.org
 Algemeen mailadres AOB :
 AOBMidden@visio.org


 
 Koninklijke Expertisecentrum voor     slechtziende en   blinde mensen

 Cliëntservicebureau (voor alle   aanmeldingen  en  vragen)


 088 585 85 85
 


  https://www.visio.org/nl-   nl/onderwijs/aanmelden-bij- onderwijs

 


Meer informatie

Visio en passend onderwijs in onderstaande link:
begeleiding in regulier onderwijs 

Kort filmpje van Koninklijke Visio Onderwijs, locatie Amsterdam:
Visio Onderwijs Amsterdam

De website van Visio en Bartiméus over onderwijs aan kinderen en jongeren met een visuele beperking: www.eduvip.nl