Aanmelden voor VO+

Aanmelden voor VO+

Als uw kind meer ondersteuning nodig dan de meeste middelbare scholen kunnen bieden, dan zou een VO+ school kunnen passen bij uw kind. VO+ scholen zijn middelbare scholen met kleinere klassen en een intensievere basisondersteuning. Het onderwijs op deze scholen biedt maatwerk en meer persoonlijke aandacht.

Aanmelden

  • Gaat uw kind vanuit het basisonderwijs naar VO+? Dan kunt u uw kind direct bij een VO+ school aanmelden. De school regelt zelf bij SWVAM de verantwoording voor de plaatsing van uw kind.
  • Stapt uw kind over van een andere middelbare school naar VO+? Dan regelt u als ouders dit met de school waar uw kind nu op zit. De school betrekt het Regioloket van SWVAM daarbij.

In Amstelland en de Haarlemmermeer (de regio van SWVAM) zijn geen VO+ scholen. Wel in Haarlem in Amsterdam. Hier kunt u vinden met welke VO+ scholen SWVAM afspraken heeft gemaakt.