Plusworks

Plusworks

Plusworks is er voor jongeren van 15-18 jaar die zijn vastgelopen op hun middelbare school. Als uw kind niet (meer) goed kan leren in een schoolse setting, kan dit traject mogelijk helpen. De duur van PlusWorks is zes maanden. Tijdens Plusworks loopt uw kind drie dagen per week stage. Een dagdeel per week volgt hij of zij training. Daarnaast krijgt uw kind gesprekken met een coach. Door de stage en de training werkt uw kind aan persoonlijke doelen. Dat zorgt voor meer vaardigheden en motivatie, om na PlusWorks bijvoorbeeld te kunnen beginnen bij een entree-opleiding bij een ROC (MBO-school). Soms is een opleiding niet aan de orde. Toch is het Plusworks-traject dan waardevol. Het geeft uw kind meer vertrouwen en vaardigheden als starter op een arbeidsplaats.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 worden leerlingen die starten bij Plusworks ingeschreven bij Altra College Haarlemmermeer. Hiervoor is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is nieuw. De aanleiding hiervoor wordt in deze brief nader toegelicht. Het programma dat een leerling bij Plusworks volgt, is maatwerk. Onderdelen van het programma worden vaak ook buiten school gevolgd, op een locatie die meer aansluit bij wat de leerling nodig heeft.