Ondersteuning buiten de eigen school

Ondersteuning buiten de eigen school

Als uw kind ondersteuning nodig heeft, maken we dit het liefst mogelijk op de eigen school. Maar soms is er ondersteuning nodig die de school niet kan bieden. Ons Regioloket kan u en uw kind dan helpen met toegang tot deze bovenschoolse voorzieningen:

Digibende

Als uw kind tijdelijk niet op zijn of haar plek zit in een schoolse setting, kunnen we hem of haar mogelijk wel helpen met de voorziening Digibende. Digibende is er voor jongeren van 12 – 28 jaar die uitdaging of aansluiting missen, uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen op school of werk. En interesse hebben in ICT en technologie. Klik hier voor meer informatie over Digibende.

Plusworks

Plusworks is er voor jongeren van 15-18 jaar die zijn vastgelopen op hun middelbare school. Mogelijk kan uw kind niet (meer) goed leren in een schoolse setting. Dan kan dit traject van zes maanden helpen. Lees hier meer.

Scholen voor VO+

Als uw kind meer ondersteuning nodig dan de meeste middelbare scholen kunnen bieden, dan zou een VO+ school kunnen passen bij uw kind. VO+ scholen zijn middelbare scholen met kleinere klassen en een intensievere basisondersteuning. Het onderwijs op deze scholen biedt uw kind maatwerk en meer persoonlijke aandacht. Lees hier meer over aanmelden voor VO+

Plaatsing VSO

VSO staat voor voortgezet speciaal onderwijs. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft die niet op een andere middelbare school geboden wordt, is een plaatsing op het VSO te overwegen. Op het VSO kan er intensiever met uw kind gewerkt worden. De klassen zijn kleiner en de docenten gespecialiseerd. Er zijn meer mogelijkheden voor zorg. U kunt in een aantal gevallen denken aan een plaatsing bij het VSO. Bijvoorbeeld als uw kind extra ondersteuning nodig heeft vanwege een lichamelijke beperking of aandoening, psychiatrische klachten, moeilijk stuurbaar gedrag en/of langdurig verzuim. VSO kan ook geschikt zijn als uw kind erg veel moeite heeft met leren. Toelating tot het VSO loopt via het Regioloket van SWVAM. Op de pagina VSO vindt u meer informatie.

Nova College VAVO

Nova College Vavo, je diploma behalen op jouw manier
Het Nova College Vavo in Amstelveen, Haarlem en Hoofddorp biedt iedereen die zijn vooropleiding niet heeft afgerond een extra kans. Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenen onderwijs. Dat zijn de opleidingen vmbo-tl, havo en vwo voor volwassenen vanaf 18 jaar en voor jongeren van 16 en 17 jaar met een uitbestedingsovereenkomst uit het voortgezet onderwijs. Voltijd en deeltijd, overdag en 's avonds. Ga voor meer informatie naar novacollege.nl/vavo.