Extra ondersteuning op school

Ondersteuning

Basisondersteuning…

Heeft een kind wat extra hulp nodig bij het leren? Vaak valt die hulp onder de ‘basisondersteuning’.
Dit is ondersteuning die de school zelf geeft, bijvoorbeeld hulp bij dyslexie. Lees hier meer over het niveau van basisondersteuning op de scholen.

… of extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen ondersteuning nodig die de school niet zelf kan bieden. Dan kan het kind een ‘arrangement’ krijgen. Hiermee wordt de nodige extra ondersteuning betaald. Het kan gaan om extra hulp in de klas, of om het inschakelen van deskundigen. Er zijn verschillende soorten arrangementen. Bekijk hier hoe uw kind extra ondersteuning kan krijgen.

Een andere school

Soms is het beter voor een leerling om over te stappen naar een andere school. Op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is meer begeleiding en ondersteuning mogelijk dan op een ‘gewone’ middelbare school