Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitscyclus

De kwaliteit van ons werk meten we voortdurend. Daarvoor hebben we een eigen kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Dit beleid verloopt cyclisch en heeft elk jaar twee ijkpunten: vooraf en achteraf.
Elke school levert jaarlijks een actueel schoolondersteuningsprofiel (SOP) of ondersteuningsplan aan.
Daarin staat:

  • hoe de middelen ingezet worden;

  • welke concrete verbeteracties en ontwikkeltrajecten er lopen;

  • met welke indicatoren het effect van deze acties en trajecten gemeten wordt.
     

Kwaliteit meten: achteraf

Achteraf leggen de scholen en SWVAM verantwoording af in hun jaarrapportage. Dat gebeurt op basis van de indicatoren die vooraf zijn afgesproken. Elk najaar voeren we gesprekken met de scholen. Dan bespreken we de opbrengsten van het schooljaar ervoor.

Visitaties en leernetwerken

De verantwoording in de jaarrapportages biedt ‘harde’ informatie. Om een breder beeld te krijgen van kwaliteit, gebruiken we onder meer tevredenheidsonderzoeken en informatie vanuit visitatiebezoeken. Meer over visitaties ziet u in deze video. Door in gesprek te gaan, krijgt de informatie meer betekenis. Zulke gesprekken voeren we onder meer in de leernetwerken. Hier ontmoeten professionals van scholen en andere organisaties elkaar. Het doel is met en van elkaar leren.

Model-actieplan

SWVAM en de scholen werken met een model-actieplan. Dit maakt helder welke punten we kunnen verbeteren. Door hetzelfde model te gebruiken, kunnen we opbrengsten goed vergelijken.