Afstemming onderwijs en zorg

Afstemming onderwijs en zorg

Goede samenwerking tussen onderwijs en zorg is belangrijk voor leerlingen. Met elkaar kunnen we leerlingen de beste hulp en ondersteuning bieden. Daarom bouwen we aan een goede samenwerking met de (jeugd-)hulpverlening en de gemeentes. Zo zorgen we ervoor dat de onderwijsondersteuning en het zorgaanbod goed op elkaar aansluiten.

Visie op samenwerking

We willen op lange termijn ondersteuning blijven bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. 
Daarom richten we ons op duurzaamheid en continuïteit. We zetten ons in voor duurzame samenwerking binnen én buiten het samenwerkingsverband.

Beleidsdocumenten

In het ondersteuningsplan 2018-2022 is ons beleid samengevat.