Van PO naar VO

Van PO naar VO

De overstap van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) is een flinke stap. Zeker voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. SWVAM helpt om de overstap goed te maken.

Een goede start in het VO

Het is belangrijk dat leerlingen die overstappen naar het VO gelijk de nodige ondersteuning krijgen. Om dat te bereiken, werken we samen met verschillende partijen. Zo bieden we onder meer voorlichting aan professionals, ouders en leerlingen over de mogelijkheden binnen het VO.

Regioloket: spreekuren

Ons Regioloket zet zich in voor nog betere advisering en overdracht van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Daarbij werken we samen met de PO-samenwerkingsverbanden van Amstelland en Haarlemmermeer en de Kernprocedure Amstelland (zie ook hieronder). Het Regioloket biedt onder meer spreekuren aan voor PO-scholen. Daarbij geven we advies bij de overstap van PO naar VO.

Kernprocedure Amstelland

Binnen Amstelland zijn afspraken gemaakt over hoe de overstap van PO naar VO verloopt. Deze afspraken heten de kernprocedure.

Klik hier voor meer informatie voor ouders.

Professionals vinden hieronder de documenten met betrekking tot de kernprocedure Amstelland en ELK.


KP Amstelland bericht aan PO en VO over besluit aanmelden op meer scholen voor VO
Handleiding kernprocedure Amstelland
Handleiding Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK) PO
Handleiding Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK) VO