Jaarkalender

-
MDWDVZZ
30
01
Kwaliteits Commissie
Algemeen
Kwaliteits Commissie
02
03
04
05
06
07
Kernprocedure PO/VO besturenoverleg
Algemeen
Kernprocedure PO/VO besturenoverleg
15.30 uur - 17.00 uur
OPR
Algemeen
OPR
16.00 uur - 17.30 uur
08
09
10
11
12
13
14
15
Raad van Toezicht
Algemeen
Raad van Toezicht
15.00 uur - 17.00 uur
16
17
Zorgcoördinatorenoverleg
Algemeen
Zorgcoördinatorenoverleg
Verdiepingstraining Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
09.00 uur - 12.00 uur
18
19
20
21
Herfstvakantie
Algemeen
Herfstvakantie
22
Herfstvakantie
Algemeen
Herfstvakantie
23
Herfstvakantie
Algemeen
Herfstvakantie
24
Herfstvakantie
Algemeen
Herfstvakantie
25
Herfstvakantie
Algemeen
Herfstvakantie
26
Herfstvakantie
Algemeen
Herfstvakantie
27
Herfstvakantie
Algemeen
Herfstvakantie
28
29
30
31
01
02
03