Digibende

Digibende

Professionele persoonlijke begeleiding

Het team van Digibende bestaat uit vakspecialisten, orthopedagogen en een sportcoach. Digibende is gespecialiseerd in autisme, hoogbegaafdheid, ad(h)d, onderpresteren, faalangst en leerstoornissen. Er wordt vanuit een persoonlijk ontwikkelplan gewerkt aan doelen en vaardigheden die horen bij zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zoals structuur, ritme, regelmaat en samenwerking. Hierdoor lukt het de jongeren om "de draad weer op te pakken". Belangrijk uitgangspunt is dat het programma van Digibende gecombineerd wordt met school of een andere opleiding. Digibende vervangt de bestaande opleiding niet, maar vormt voor meerdere dagdelen per week een waardevolle aanvulling daarop.
Wanneer jongeren vertrouwen krijgen kunnen ze ook gemakkelijker omgaan met zaken die voor hen normaal oncomfortabel zijn. Het is bijvoorbeeld heel mooi om te zien dat het behalen van een diploma soms ineens toch mogelijk blijkt te zijn.

Financiering en aanmelding

Voor kinderen en jongeren die binnen de regio Amstelland en de Meerlanden wonen en/of naar school gaan, wordt deelname aan Digibende door de gemeente en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs bekostigd.
Voor kinderen en jongeren uit andere regio's worden individuele afspraken over de bekostiging gemaakt.

Aanmeldingen kunnen rechtstreeks bij Digibende worden gedaan, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of Digibende een passende oplossing is. Intakegesprekken kunnen worden ingepland vanaf 1 juli 2020 via het contactformulier op www.digibende.nl of telefonisch via 020-2170645. Er is voor Digibende Amstelveen een eigen website under construction.
Vragen over de Digibende Amstelveen kunnen ook gesteld worden via regioloket@swvam.nl.