Digibende

Persbericht opening Digibende

Ontwikkelcentrum Digibende opent op 4 september 2020 haar deuren aan de Bouwerij 102 in Amstelveen. Digibende richt zich op jongeren van 12 tot 28 jaar die onvoldoende aansluiting vinden binnen het onderwijs of nog niet klaar zijn voor een stap naar werk. Het centrum biedt voor meerdere dagdelen per week een uitdagend programma gericht op ICT, technologie en creativiteit binnen de digitale wereld. De vestiging van Digibende Amstelveen komt voort uit een samenwerking tussen Digibende, gemeente Amstelveen en de regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, namelijk Amstelronde voor primair en SWVAM voor voortgezet onderwijs.

Presentator Filemon Wesselink kwam in 2018 in contact met Fabian Leijten, ondernemer en oprichter van Digibende in het Limburgse Kelpen-Oler. Filemon was direct enthousiast over het concept en is er inmiddels zelf gemiddeld drie dagen per week werkzaam. "De jongeren bij Digibende kampen in veel gevallen met (dreigend) schooluitval. Digibende werkt met de jongeren aan een balans tussen Leren, Werken, Sport en Spel. De jongeren bij Digibende zijn vaak gediagnosticeerd met hoogbegaafdheid en/of autisme. Bij Digibende wordt er vooral ingespeeld op talenten. Ze worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen binnen vakgebieden waar ze affiniteit mee hebben. Ze hebben vaak geweldige kwaliteiten op het vlak van ICT maar vinden hiervoor niet de aansluiting of uitdaging binnen het bestaande onderwijsaanbod. Interne vakspecialisten van Digibende werken met de jongeren aan Programmeren, Multimedia Vormgeving, Game Development, Virtual Reality, Cybersecurity, Robotica en Artificial Intelligence. Ook sport, voeding en leefstijl zijn belangrijke onderdelen van het aanbod."

Uitbreiding

Op de locatie in Limburg maken op dit moment zo’n 100 jongeren gebruik van Digibende. Deze jongeren komen uit het hele land. Omdat het gebrek aan aansluiting voor deze doelgroep niet enkel een regionaal probleem is, besloten Wesselink en Leijten om andere gemeenten en samenwerkingsverbanden te benaderen, met als doel om Digibende ook elders in het land te gaan vestigen.

De gemeente Amstelveen, Amstelronde en SWVAM herkenden de behoefte aan dit specifieke programma en hebben als eerste buiten Limburg een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Professionele persoonlijke begeleiding

Het team van Digibende bestaat uit vakspecialisten, orthopedagogen en een sportcoach. Digibende is gespecialiseerd in autisme, hoogbegaafdheid, ad(h)d, onderpresteren, faalangst en leerstoornissen. Er wordt vanuit een persoonlijk ontwikkelplan gewerkt aan doelen en vaardigheden die horen bij zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zoals structuur, ritme, regelmaat en samenwerking. Hierdoor lukt het de jongeren om "de draad weer op te pakken". Belangrijk uitgangspunt is dat het programma van Digibende gecombineerd wordt met school of een andere opleiding. Digibende vervangt de bestaande opleiding niet, maar vormt voor meerdere dagdelen per week een waardevolle aanvulling daarop.
Wanneer jongeren vertrouwen krijgen kunnen ze ook gemakkelijker omgaan met zaken die voor hen normaal oncomfortabel zijn. Het is bijvoorbeeld heel mooi om te zien dat het behalen van een diploma soms ineens toch mogelijk blijkt te zijn.

Financiering en aanmelding

Voor kinderen en jongeren die binnen de regio Amstelland en de Meerlanden wonen en/of naar school gaan, wordt deelname aan Digibende door de gemeente en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs bekostigd.
Voor kinderen en jongeren uit andere regio's worden individuele afspraken over de bekostiging gemaakt.

Aanmeldingen kunnen rechtstreeks bij Digibende worden gedaan, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of Digibende een passende oplossing is. Intakegesprekken kunnen worden ingepland vanaf 1 juli 2020 via het contactformulier op www.digibende.nl of telefonisch via 020-2170645. Er is voor Digibende Amstelveen een eigen website under construction.
Vragen over de Digibende Amstelveen kunnen ook gesteld worden via regioloket@swvam.nl.