Corona nieuws

Corona nieuws (laatst gewijzigd op 19-05-2020)

De Coronamaatregelen vanuit de overheid hebben ingrijpende consequenties voor het onderwijs: niet naar school kunnen, onderwijs op afstand krijgen, alleen online sociale contacten, beperkte lichaamsbeweging, overleggen via (video)bellen en improvisatiekantoren thuis. We proberen er met elkaar het beste van te maken! De voortgang van examens en het onderwijsprogramma is een opgave voor de scholen. Zij organiseren met volle inzet al het nodige voor hun leerlingen.Onze speciale aandacht gaat uit naar de kleine groep leerlingen in een kwetsbare positie. Dat zijn de leerlingen die op school extra ondersteuning krijgen of in een situatie van langdurig verzuim zitten. Hoe krijgen zij en hun ouders in deze periode de aandacht en ondersteuning die ze nodig hebben? We delen deze zorg uiteraard met de scholen, maar ook met de gemeenten. Op deze pagina geven we een overzicht van het regionale vangnet voor kwetsbare leerlingen.

Wat doen onze gemeenten?

Op verzoek van minister Slob zorgen de gemeenten voor voldoende opvang voor leerlingen in een kwetsbare positie. Elke gemeente neemt deze verantwoordelijkheid op zich. Vanuit SWVAM hebben wij met de gemeenten hierover contact en de meeste scholen zijn ook al door hun gemeente benaderd.

Aalsmeer/Amstelveen
De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben een crisisteam aangesteld. Dit kan ingeschakeld worden als echte nood bij kwetsbare leerlingen en hun gezinnen niet via de reguliere weg opgelost kan worden. Het crisisteam is niet bedoeld voor informatie en advies, alleen voor noodsituaties.
contactpersoon van het crisisteam voor het VO is Ron Mesman (r.mesman@amstelveen.nl).
het onderwijs kan het lastig zijn om in te schatten hoe hoog de nood in bepaalde situaties is. Voor het primair onderwijs Amstelland is daarvoor, in samenwerking met de gemeenten een triagemodel opgesteld. Voor het voortgezet onderwijs is deze in de maak.

Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmeer inventariseert bij alle scholen hoe de opvang van kwetsbare leerlingen geregeld is. Hieruit komt naar voren dat de schoolbesturen de voorkeur hebben om de leerlingen zelf op eigen locaties op te vangen. Dat zijn met name de eindexamenleerlingen. Maar ook kwetsbare leerlingen zijn welkom en vaak ook al in beeld. De eigen school is het meest vertrouwd voor de leerlingen en het besmettingsgevaar is zo ook kleiner.
Als er specifieke vragen naar voren komen over een behoefte aan een meer centrale vorm van opvang dat zal de gemeente hierop inspelen.

Hier vind u de brief vanuit de gemeente aan directeuren van scholen en managers van de kinderopvang over de opvang van kwetsbare leerlingen.

De contactpersoon vanuit de gemeente is Sonja Rienks (sonja.rienks@haarlemmermeer.nl).

Ouder-Amstel
Ouder-Amstel gaat ervan uit dat de scholen in eerste instantie zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van leerlingen. Wanneer toch sprake is van crisisgevallen, is de volgende contactpersoon beschikbaar: Laila Hajioui, coördinator van het kernteam in Ouder-Amstel via Kernteam@ouder-amstel.nl of telefonisch te bereiken via het nummer van de gemeente Ouder-Amstel 020 – 496 21 21.

Wanneer Laila Hajioui niet bereikbaar is, kunnen de volgende personen via het gemeentenummer benaderd worden:

  • Nella van den Heuvel, beleidsmedewerker zorg 
  • Jan Kempers, afdelingshoofd Samenleving 
  • Lien Riesthuis, beleidsmedewerker onderwijs 

Hierbij graag deze volgorde aanhouden. 

Uithoorn
Uithoorn gaat er ook van uit dat de scholen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang. Alleen als er echt sprake is van een noodsituatie dan probeert de gemeente bij te springen via een crisisteam. Dit geldt ook voor de basisscholen en de kinderopvangorganisaties. Op dit moment heeft de gemeente de indruk dat er nog geen specifieke opvang vanuit de gemeente nodig is.

Contactgegevens gemeente Uithoorn:
gemeente@uithoorn.nl of sociaal.loket@uithoorn.nl
0297 513111 (sociaal loket).
Zodra er daadwerkelijk een beroep op het crisisteam gedaan wordt, zal bepaald worden welke medewerker dit gaat oppakken.

Amsterdam
In Amsterdam hebben de onderwijsadviseurs van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen en de Ouder- en Kindteams van de gemeente intensief contact met de scholen. De Ouder- en Kindteams zijn ook het aanspreekpunt voor scholen uit SWVAM die te maken hebben met kwetsbare leerlingen uit Amsterdam. Zie hier het Amsterdamse afwegingskader.
Klik hier voor meer informatie over de Corona-aanpak in het Amsterdamse onderwijs.

Wat SWVAM in deze periode kan betekenen?

Vanuit SWVAM houden wij geen belronde langs alle scholen om volledig geïnformeerd te raken over de over de voortgang van het onderwijs en de ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. In hoge mate is dit de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Niettemin willen wij benadrukken dat wij via regioloket@swvam.nl bereikbaar en beschikbaar zijn om mee te denken en te adviseren over casussen die in deze periode onder druk staan.

Voor de scholen van SWVAM is een afwegingskader beschikbaar. Dit is een kort stappenplan om te kunnen bepalen of leerlingen en ouders bij het volgen van onderwijs op afstand en binnen het gezin extra ondersteuning nodig hebben en hoe daarover gecommuniceerd wordt.

Welk beleid voert Leerplicht ten aanzien van verzuim?

Door de leerplichtambtenaren van onze gemeenten wordt in grote lijnen het beleid gevolgd dat door de vereniging van leerplichtambtenaren, Ingrado, is opgesteld. Kort gezegd komt dit beleid erop neer dat de leerplichtambtenaar door de school op de hoogte gebracht wil worden als leerlingen het programma van onderwijs op afstand niet volgen. Dit zal via DUO ook als ‘signaalverzuim’ gemeld moeten worden.

Meer informatie is te vinden op de site van Ingrado: https://www.ingrado.nl/ledenservice/qa/view/55

Verwijzingen naar relevante links en nieuwsbrieven

Thuisschoolmaatje gezocht

Voorlichtingsfilmpje jongeren in Haarlemmermeer tegen Corona 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/coronavirus-en-de-gevolgen-voor-passend-onderwijs/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/extra-ondersteuning-voor-kwetsbare-leerlingen

https://sites.google.com/view/passendonderwijsthuis